LOGIN

Strona GłównaAktualnościCzłonkowie KonsorcjumGaleriaKontakt

 

Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diet

Projekt dotyczy w głównej mierze dwóch strategicznych obszarów problemowych: bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności (opracowanie i rozwój nowych metod i technologii pozyskiwania i przetwarzania nieodżywczych surowców z produktów i odpadów rolniczych oraz rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania żywności o projektowanych funkcjach prozdrowotnych), a także leśnictwo i przemysł drzewny (opracowanie nowych technologii wytwarzania bioenergii z biomasy).
Za cel projektu obrano przygotowanie strategii kompleksowego wykorzystania rodzimych surowców roślinnych oraz rozpropagowanie wartościowych roślin zielarskich, w różnych gałęziach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów kosmetycznych, wyrobów medycznych, suplementów diety, oraz jako karma dla zwierząt hodowlanych i źródło biomasy, którą stanowi materia organiczna ulegająca biodegradacji. Kryterium wyboru surowców roślinnych będą zarówno wartości odżywcze, występowanie składników biologicznie aktywnych, jak i potraktowanie biomasy roślinnej jako źródło energii odnawialnej. Innym ważnym aspektem było/jest wykorzystanie rodzimego potencjału z uwzględnieniem produkcji antyimportowej surowców, które winny być certyfikowane. Działania w ramach projektu będą wymagały współpracy ośrodków naukowych z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym oraz z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem biomasy. Realizacja badań będzie przebiegła wielokierunkowo, w oparciu o współpracę instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorstw, producentów ziół i drobiu oraz pszczelarzy z terenu całej Polski, a w głównej mierze z województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Oczekiwanym efektem przeprowadzanych prac badawczych oraz przygotowań do wdrożenia, będzie wytworzenie nowych wyrobów medycznych i kosmetycznych na bazie surowców roślinnych oraz innowacyjnych dodatków do mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu

Biostrateg II (nr Umowy BIOSTRATEG2/298205/9/NCBR/2016)
 

Całkowity koszt projektu:  

16 329 622 zł

 

Koordynator Projektu: Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Termin realizacji Projektu: 2016-2019